Vledder Projecten

Gerrit Vledder

Vledder Projecten is het bedrijf van Gerrit Vledder. Vledder Projecten gaat uit van de volgende waarden:

  • Menselijke maat
  • Aandacht voor de leefomgeving
  • Waarde voor uw geld

Waarden die horen bij een duurzame samenleving. De samenleving is volop in beweging. Dat vraagt om durven veranderen. 


Meer weten over Vledder Projecten?

Wilt u meer weten over wat ik de laatste jaren heb gedaan? Kijk dan op www.vledderprojecten.nl.

Zorg voor Energie

Voor mij is de energietransitie de kans om elkaar op te zoeken, te ondersteunen en op weg te helpen. In die lijn heb ik sinds 2014 allerlei projecten gedaan in diverse gemeenten. Mijn mooiste project? Energie in Smitsveen! Dat was een leerschool, die mijn wereld op zijn kop zette. Maar ook een leerschool die bevestigde wat ik al dacht. Samen werken biedt ongekende kansen. Rondom een gezamenlijk probleem kun je krachten bundelen.

Zo ontstond het idee voor ‘Zorg voor energie’. Want de grote uitdaging is om iedereen mee te laten doen aan de energietransitie. Niet door mensen te betrekken, maar door ervoor te zorgen dat ze zich betrokken voelen. Dat vraagt een ongewone aanpak.

‘Energie in Smitsveen’ heeft mij op dit gebied veel geleerd. Die kennis deel ik graag met anderen.